INDUSTREX Single Part Developer Replenisher 2x20L

חומרי הדבלופר ופיקסר של קיירסטרים מותאמים לעבודה עם כל יצרני סרטי הצילום ומכונות הפיתוח תוך שמירה על יציבות ואיכות ללא פשרות. 

החומרים מוכנים לעבודה ללא צורך בערבוב חומרים אחרים, כל מה שנותר הוא למהול את החומר במים ולהתחיל בשימוש.

INDUSTREX Single Part Developer Replenisher
Scroll to Top