INDUSTREX M43IC

מכונת פיתוח לבדיקות לא הורסות להספקי עבודה גבוהים במיוחד.

בעלת פונקציה המאפשרת בחירת מחזורי פיתוח מרובים לגמישות מרבית בהשגת דרגות השחרה שונות ותהליך ייבוש קצר ביותר באורך של 2 דקות!

INDUSTREX M43IC
Scroll to Top