BALTOSPOT Series

שפופרות ניידות, כיווני ופנורמי. תוכננו במיוחדת לבדיקות שדה בתנא תעופה, יציקה, תחנות כוח וכדומה.

בעלת יישומים דיגטליים לשימושים בשטח ובתנאי מעבדה.

LLX Series

מוקדש ליישומי תעופה וחלל שבהם דרושים דרישות ספציפיות ומהירות בדיקה. יחידות אלו הן מסוג CP והן נשלטות על ידי DC1 או Hand-XD וניתן להשתמש בהן בשילוב עם גלאים דיגיטליים.

BALTOGRAPH Series

שפופרות חזקות אמינות ונוחות לשימוש ביישומי בדיקות לא הורסות. סדרה זאת מתאפיינת ביכולת שילוב בין שפופרות שונות הזמינות לשילוב על פי דרישת הלקוח.

Scroll to Top