סרטי צילום

INDUSTREX DR50

סרט הצילום ה Ultra fine grain בעל יכולת האבחנה הגבוהה ביותר.

הגדרה בתקינה:

ASTM E 1815 Class Special

EN ISO 11699-1 Class 1

INDUSTREX Film

INDUSTREX M100

סרט הצילום ה Very fine grain בעל יכולת אבחנה גבוהה מאוד.

הגדרה בתקינה:

ASTM E 1815 Class I

EN ISO 11699-1 Class II

INDUSTREX M125

סרט הצילום ה Very fine grain בעל יכולת אבחנה גבוהה מאוד.

הגדרה בתקינה:

ASTM E 1815 Class I

EN ISO 11699-1 Class II

INDUSTREX T200

סרט הצילום ה Medium Speed המהיר ביותר מקטגוריית Class I ASTM בעל יכולת אבחנה גבוהה.

הגדרה בתקינה:

ASTM E 1815 Class I

 EN ISO 11699-1 Class 4

INDUSTREX AA400

סרט הצילום ה Medium Speed המהיר ביותר מקטגוריית Class I ASTM בעל יכולת אבחנה גבוהה.

הגדרה בתקינה:

ASTM E 1815 Class II

 EN ISO 11699-1 Class 5

INDUSTREX HS800

סרט הצילום ה High Speed המהיר ביותר ממשפחת סרטי הצילום התעשייתיים המתאים בעיקר לצילום יציקות עבות, אלמנטי בטון, מבני גשרים וכו'.

Scroll to Top