IMAGING PLATES

  • סרטי הצילום הדיגיטליים תוכננו במיוחד כדי להתאים לצרכים של תעשיית הבדיקות הבלתי הורסות
  • זמינות ברזולוציות ובפורמטים שונים, עד 35 ס"מ (14 אינץ' רוחב ואורך כמעט בלתי מוגבל)
  • גמישים לחלוטין ורב תכליתיים
Scroll to Top