IMAGING PLATES | CARESTREAM

מסכי הפוספור הגמישים של Caresream הינם כיום הנפוצים ביותר בעולם לשימוש במערכות CR לבדיקות לא הורסות.

Caresream פיתחה 3 סוגי מסכים GP, HR ו Blue XL לאפליקציות הדורשות לכידה מהירה ועד לאפליקציות הדורשות רזולוציה מרבית לגילוי פגמים זעירים.

ndt-cr-imaging-plates-1
Scroll to Top