חומרי ניקוי לסרטי צילום דיגיטליים

שימוש בחומרי ניקוי מתאימים על גבי מסכי הפוספור הוא הכרחי לשמירה והארכת תוקף חיי סרטי הצילום הדיגיטליים. לשם כך CARESTREAM פיתחה סידרת מוצרים מיוחדים לניקוי בתצורת נוזל והן מגבונים לחים.

Cleaning equipment
Scroll to Top