ציוד בדיקות לא הורסות

VSR טכנולוגיות בע"מ נבחרה בקפדנות על ידי מיטב היצרנים הבינלאומיים לייצג בישראל באופן רשמי ובלעדי את מותגיהם המובילים

Conventional Radiography

רדיוגרפיה
קונבציונלית

רדיוגרפיה
דיגיטלית

אולטרסאונד
ועובי דופן

נוזלים חודרים

וחלקיקים מגנטיים

Scroll to Top