CTS-9005

  • קומפקטי, נייד: כל משקל היחידה (כולל סוללה) הוא כ 1.2 ק"ג
  • מתאים לעבודה במעבדה ובשטח
  • קל לשימוש: ישנם רק כמה מקשים מוגדרים בתמציתיות, קל להפעלה ביד אחת בלבד
  • ציוד זו תוכנן על בסיס תקן IP65, מתאים לסביבת זיהוי פגמים תעשייתיים מורכבת
  • צריכה סוללה נמוכה: פעילות רצופה של עד 7 שעות
  • ביצועים חזקים, רזולוציה גבוהה וחדירה, זיהוי פגמים מדויק
CTS-9005
Scroll to Top